relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące
Raport bieżący 13/2024 (12.06.2024 | 13:21)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 12 czerwca 2024 r.
Raport bieżący 12/2024 (12.06.2024 | 13:14)
Wybór członka Rady Nadzorczej – Jakub Byliński
Raport bieżący 11/2024 (12.06.2024 | 13:05)
Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 12 czerwca 2024 r. uchwały o wypłacie dywidendy
Raport bieżący 10/2024 (12.06.2024 | 12:55)
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 12 czerwca 2024 r
Raport bieżący 09/2024 (10.06.2024 | 12:17)
Wycofanie żądania głosowania grupami
Raport bieżący 08/2024 (05.06.2024 | 16:58)
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.
Raport bieżący 07/2024 (23.05.2024 | 15:53)
Ogłoszenie uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 KSH porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący 06/2024 (13.05.2024 | 14:16)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 12 czerwca 2024 r.
Raport bieżący 05/2024 (06.05.2024 | 11:25)
Informacja o szacunkach wyników za I kwartał 2024 roku.
Raport bieżący 04/2024 (26.04.2024 | 10:13)
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023
Raport bieżący 03/2024 (15.04.2024 | 17:15)
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2023 rok.
Raport bieżący 02/2024 (9.04.2024 | 17:09)
Informacja o szacunkach wyników za rok 2023 oraz za IV kwartał 2023 roku.
Raport bieżący 01/2024 (23.01.2024 | 10:47)
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
Raport bieżący 22/2023 (30.10.2023 | 15:26)
Informacja o szacunkach wyników za III kwartał 2023 roku
Raport bieżący 21/2023 (12.09.2023 | 09:15)
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Raport bieżący 20/2023 (06.09.2023 | 16:26)
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Raport bieżący 19/2023 (10.08.2023 | 13:38)
Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2023 roku
Raport bieżący 18/2023 (22.06.2023 | 13:08)
Informacja opodjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A wdniu 22 czerwca 2023 r. uchwały owypłacie dywidendy
Raport bieżący 17/2023 K (23.06.2023 | 14:16)
Korekta raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 22 czerwca 2023 r. 
Raport bieżący 17/2023 (22.06.2023 | 13:01)
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. wŚrodzie Wielkopolskiej wdniu 22 czerwca 2023 r
Raport bieżący 16/2023 (22.06.2023 | 12:52)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów naZwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.
Raport bieżący 15/2023 (30.05.2023 | 22:37)
Otrzymanie przez Spółkę zawiadomień z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Raport bieżący 14/2023 (29.05.2023 | 11:33)
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
Raport bieżący 13/2023 (22.05.2023 | 11:56)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r.
Raport bieżący 12/2023 (18.05.2023 | 11:07)
Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Raport bieżący 11/2023 (27.04.2023 | 11:30)
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022
Raport bieżący 10/2023 (21.04.2023 | 13:31)
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2022 rok
Raport bieżący 09/2023 (16.03.2023 | 16:00)
Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji własnych Spółki
Raport bieżący 08/2023 (27.02.2023 | 18:43)
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
Raport bieżący 07/2023 (17.02.2023 | 16:52)
Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej
Raport bieżący 06/2023 (13.02.2023 | 15:48)
Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji własnych Spółki
Raport bieżący 05/2023 (30.01.2023 | 18:35)
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
Raport bieżący 04/2023 (30.01.2023 | 11:08)
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Raport bieżący 03/2023 (20.01.2023 | 15:59)
Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin rozliczenia transakcji i nabycia akcji własnych Spółki
Raport bieżący 02/2023 (09.01.2023 | 18:33)
Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Raport bieżący 01/2023 (09.01.2023 | 18:24)
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
Raport bieżący 31/2022 (20.12.2022 | 14:22)
Wzrost szacowanych kosztów inwestycji
Raport bieżący 30/2022 (14.12.2022 | 14:25)
Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz rozliczenie transakcji i nabycie akcji własnych Spółki
Raport bieżący 29/2022 (30.11.2022 | 16:28)
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Raport bieżący 28/2022 (23.11.2022 | 17:59)
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
Raport bieżący 27/2022 (27.10.2022 | 12:20)
Informacja o szacunkach wyników za III kwartały 2022 roku
Raport bieżący 26/2022 (5.09.2022 | 13:00)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów naNadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 05 września 2022 r.
Raport bieżący 25/2022 (5.09.2022 | 12:53)
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 05 września 2022 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
Raport bieżący 24/2022 (22.08.2022 | 22:06)
Nabycie znacznego pakietu akcji przez Akcjonariusza przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.
Raport bieżący 23/2022 (17.08.2022; | 12:42)
Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2022 roku
Raport bieżący 22/2022 (3.08.2022 | 10:43)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 5 września 2022 r.
Raport bieżący 21/2022 (25.07.2022 | 14:34)
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny przez Emitenta
Raport bieżący 20/2022 (13.06.2022 | 14:56)
Zawarcie umowy o limit kredytu wielocelowego
Raport bieżący 19/2022 (13.06.2022 | 14:50)
Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez Emitenta
Raport bieżący 18/2022 (10.06.2022 | 15:06)
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym
Raport bieżący 17/2022 (6.06.2022 | 16:30)
Wzrost szacowanych kosztów inwestycji
Raport bieżący 16/2022 (6.06.2022 | 16:29)
Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023
Raport bieżący 15/2022 (6.06.2022 | 16:28)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. wdniu 6 czerwca 2022 r.
Raport bieżący 14/2022 (6.06.2022 | 16:26)
Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 6 czerwca 2022 r. uchwały o wypłacie dywidendy
Raport bieżący 13/2022 (6.06.2022 | 16:24)
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 6 czerwca 2022 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
Raport bieżący 12/2022 (6.06.2022 | 15:58)
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Raport bieżący 11/2022 (3.06.2022 | 12:06)
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.
Raport bieżący 10/2022 (19.05.2022 | 14:05)
Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu
Raport bieżący 9/2022 (19.05.2022 | 12:04)
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
Raport bieżący 8/2022 (09.05.2022 | 14:14)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. nadzień 6 czerwca 2022 r.
Raport bieżący 7/2022 (06.05.2022 | 15:22)
Informacja o szacunkach wyników za I kwartał 2022 roku
Raport bieżący 6/2022 (27.04.2022 | 11:27)
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
Raport bieżący 5/2022 (11.04.2022 | 18:09)
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2021 rok
Raport bieżący 4/2022 (16.03.2022 | 10:51)
Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Emitenta i  Grupy Kapitałowej Emitenta
Raport bieżący 3/2022 (22.02.2022 | 11:08)
Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu
Raport bieżący 2/2022 (09.02.2022 | 11:01)
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Raport bieżący 1/2022 (28.01.2022 | 15:40)
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
Pokaż wszystkie lata
Raporty okresowe
Pokaż wszystkie lata