relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 11/2018

Raport bieżący 11/2018
Data: 24.04.2018
Godzina: 17:57

Temat :

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd DECORA SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 24 kwietnia 2018 r.

Włodzimierz Lesiński :
– liczba akcji: 3.387.990
– liczba głosów: 3.387.990
– % głosów na ZWZA: 48,65
– % ogólnej liczby głosów: 29,97

Hermann Josef Christian:
– liczba akcji: 500.000
– liczba głosów: 500.000
– % głosów na ZWZA: 7,18
– % ogólnej liczby głosów: 4,42

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK
– liczba akcji: 1.130.000
– liczba głosów: 1.130.000
– % głosów na ZWZA: 16,25
– % ogólnej liczby głosów: 9,997

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
– liczba akcji: 1.100.000
– liczba głosów: 1.100.000
– % głosów na ZWZA: 15,80
– % ogólnej liczby głosów: 9,73

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
– liczba akcji: 560.000
– liczba głosów: 560.000
– % głosów na ZWZA: 8,05
– % ogólnej liczby głosów: 4,95

← Powrót