relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 33/2018 K

Raport bieżący 33/2018 K
Data: 16.10.2018
Godzina: 17:22

Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie nabycia akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

 

Podstawa prawna:
Art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje o korekcie raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 16 października 2018 r.  o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.
Korekta raportu polega na wskazaniu właściwego miejsca dokonania transakcji. W pierwotnej informacji wskazano, iż transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prawidłowe miejsce dokonania transakcji brzmi : Poza systemem obrotu. Emitent tym samym przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 16 października 2018 r.:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 16 października 2018 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 16 października 2018 r. dokonała nabycia 354.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 11,40 zł za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane poza systemem obrotu.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

formularz19MAR_WLesinski – korekta

16-10-2018

← Powrót