relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 08/2021

Raport bieżący 08/2021
Data: 28.04.2021
Godzina: 11:38

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 1 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z trwającą pandemią oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH, załącznik do ogłoszenia dotyczący możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz projekty uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 r. poz.757).

 

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji

 

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 28-04-2021

 

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dotyczący możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 28-04-2021

 

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem 28-04-2021

← Powrót