relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 78/2019

Raport bieżący 78/2019
Data: 11.07.2019
Godzina: 09:11

Temat: Nabycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

Podstawa prawna: Art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11 lipca 2019 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba: • w dniu 8 lipca 2019 r. dokonała nabycia 18.319 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 19,49 zł. za jedną akcję. • w dniu 9 lipca 2019 r. dokonała nabycia 608 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 19,50 zł. za jedną akcję. • W dniu 10 lipca 2019 r. dokonała nabycia 510 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 19,50 zł. za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

powiadomienie_WL_art19ust1.MAR_08.07_09.07_10.07

11-07-2019

 

← Powrót