relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 13/2023

Raport bieżący 13/2023
Data: 22.05.2023
Godzina: 11:56

Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 22 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej 63-000, przy ul. Prądzyńskiego 24a.
Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje oraz projekty uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 r. poz.757).
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 22-05-2023
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem 22-05-2023

← Powrót