relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 15/2013

Raport nr 15/2013

Temat:

Sprzedaż akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 września 2013r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy), zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez spółkę prawa szwajcarskiego, który to podmiot jest blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż ww. podmiot w dniu 17 września 2013r. dokonał sprzedaży 3.033.295 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. za średnią cenę 11,00 zł za jedną akcję. Sprzedaż została dokonana w Polsce rynku regulowanym w ramach transakcji pakietowej w trybie pozasesyjnym. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nim związanego.

← Powrót