relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 33/2020

Raport bieżący 33/2020
Data: 30.11.2020
Godzina: 12:49

Temat:

Decyzja o rozpoczęciu inwestycji dotyczącej budowy magazynu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wygrała przetarg  ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej dotyczący zakupu nieruchomości przemysłowej, która będzie przeznaczona dla   realizacji inwestycji dotyczącej budowy magazynu dystrybucyjnego.

Nieruchomość jest nieruchomością gruntową o powierzchni 12,00 ha. Cena nieruchomości wynosi 9,174 mln zł netto do której zostanie  doliczony podatek VAT w wysokości 23% i zostanie pokryta ze środków własnych Spółki. Termin zawarcia umowy notarialnej zakupu nieruchomości zostanie ustalony  w ciągu kolejnych 21 dni.

Spółka nie podjęła jeszcze decyzji w zakresie typu  magazynu, która zostanie podjęta po przeprowadzeniu projektu  analizy  funkcjonalnej magazynu. Spółka planuje pokryć koszty budowy magazynu na nieruchomości w części ze środków własnych, a w części ze środków pochodzących z kredytu.

Do realizacji inwestycji konieczne jest uzgodnienie projektu funkcjonalnego magazynu, wybór wykonawcy inwestycji  i zaprojektowanie  magazynu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie finansowania na budowę magazynu.

O kolejnych etapach inwestycji tj. zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji, zawarcia umowy kredytu oraz o dokładnych kosztach związanych z realizacją inwestycji Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących lub raportach okresowych.

 Realizacja inwestycji  będzie przedmiotem zgody Rady Nadzorczej Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja inwestycji umożliwia jej  dalszy rozwój i  wpisuje się w strategię działalności Spółki polegającą na koncentracji na działalności produkcyjnej.

← Powrót