relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 27/2011

Raport nr 27/2011

Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 26 września 2011r. sporządzonego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 26 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 22 – 23 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 1.218 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

  •  w dniu 22.09.2011 – 1 sztuka po cenie 11,80 zł za jedną akcję
  •  w dniu 22.09.2011 – 326 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
  •  w dniu 23.09.2011 – 862 sztuk po cenie 11,80 zł za jedną akcję
  •  w dniu 23.09.2011 – 29 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót