relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 7/2015

Raport bieżący 7/2015

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 22 kwietnia 2015r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd DECORA SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 22 kwietnia 2015r.

 

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 2.719.779

– liczba głosów: 2.719.779

– % głosów na ZWZA: 52,172

– % ogólnej liczby głosów: 24,061

 

Fundusz Inwestycyjny AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

– liczba akcji: 1.130.328

– liczba głosów: 1.130.328

– % głosów na ZWZA: 21,682

– % ogólnej liczby głosów: 9,999 

 

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

– liczba akcji: 560.000

– liczba głosów: 560.000

– % głosów na ZWZA: 10,742

– % ogólnej liczby głosów: 4,954

 

Hermann Christian:

– liczba akcji: 500.000

– liczba głosów: 500.000

– % głosów na ZWZA: 9,591

– % ogólnej liczby głosów: 4,423

 

 

GOVERNMENT OF NORWAY

– liczba akcji: 298.204

– liczba głosów: 298.204

– % głosów na ZWZA: 5,720

– % ogólnej liczby głosów: 2,638

 

 

 

 

 

 

 

 

← Powrót