relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 22/2011

Raport nr 22/2011

Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 7 września 2011r. sporządzonego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 7 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 1, 2, 5 i 6 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 11.061 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

 •     w dniu 1.09.2011 – 670 sztuk po cenie 11,23 zł za jedną akcję
 •     w dniu 1.09.2011 – 130 sztuk po cenie 11,30 zł za jedną akcję
 •     w dniu 1.09.2011 – 378 sztuk po cenie 11,00 zł za jedną akcję
 •     w dniu 1.09.2011 – 169 sztuk po cenie 11,01 zł za jedną akcję
 •     w dniu 1.09.2011 – 682 sztuk po cenie 11,01 zł za jedną akcję
 •     w dniu 1.09.2011 – 149 sztuk po cenie 11,00 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 164 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 170 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 166 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 187 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 143 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 68 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 177 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 255 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 300 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 656 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 2.09.2011 – 44 sztuk po cenie 11,30 zł za jedną akcję
 •      w dniu 5.09.2011 – 160 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 5.09.2011 – 94 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 5.09.2011 – 200 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 5.09.2011 – 333 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 5.09.2011 – 113 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 5.09.2011 – 400 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 6.09.2011 – 1000 sztuk po cenie 11,49 zł za jedną akcję
 •     w dniu 6.09.2011 – 1000 sztuk po cenie 11,49 zł za jedną akcję
 •     w dniu 6.09.2011 – 1000 sztuk po cenie 11,49 zł za jedną akcję
 •     w dniu 6.09.2011 – 500 sztuk po cenie 11,45 zł za jedną akcję
 •     w dniu 6.09.2011 – 724 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 6.09.2011 – 222 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 6.09.2011 – 54 sztuk po cenie 11,50 zł za jedną akcję
 •     w dniu 6.09.2011 – 700 sztuk po cenie 11,30 zł za jedną akcję
 •     w dniu 6.09.2011 – 53 sztuk po cenie 11,00 zł za jedną akcję

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót