relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 59/2019

Raport bieżący 59/2019
Data: 10.06.2019
Godzina: 17:38

Temat :

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 10 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 10 czerwca 2019 r.

Włodzimierz Lesiński :
– liczba akcji: 3.875.614
– liczba głosów: 3.875.614
– % głosów na ZWZA: 39,52
– % ogólnej liczby głosów: 39,52

Hermann Josef Christian:
– liczba akcji: 659.386
– liczba głosów: 659.386
– % głosów na ZWZA: 6,72
– % ogólnej liczby głosów: 6,72

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER
– liczba akcji: 1.130.000
– liczba głosów: 1.130.000
– % głosów na ZWZA: 11,52
– % ogólnej liczby głosów: 11,52

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
– liczba akcji: 1.104.000
– liczba głosów: 1.104.000
– % głosów na ZWZA: 11,26
– % ogólnej liczby głosów: 11,26

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
– liczba akcji: 560.000
– liczba głosów: 560.000
– % głosów na ZWZA: 5,71
– % ogólnej liczby głosów: 5,71

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny
– liczba akcji: 1.123.054
– liczba głosów: 1.123.054
– % głosów na ZWZA: 11,45
– % ogólnej liczby głosów: 11,45

← Powrót