relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 27/2020

Raport bieżący 27/2020
Data: 30.09.2020
Godzina: 13:19

Temat:
Nabycie akcji emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30 września 2020 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, że w/w osoba:
– w dniu 28 września 2020 r. dokonała nabycia 289 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 26,30 zł za jedną akcję,
– w dniu 29 września 2020 r. dokonała nabycia 15.851 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 26,11 zł za jedną akcję,

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pełna treść notyfikacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Powiadomienie WL 19MAR 30.09.2020 30-09-2020

← Powrót