relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 17/2021

Raport bieżący 17/2021
Data: 16.06.2021
Godzina: 12:30

Temat:

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej Spółką) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki na podstawie Części 2, Rozdział II pkt. 2 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, iż w dniu 16 czerwca 2021 r. Spółka zawarła z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej Bankiem) aneks nr 31 do umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami (zwany dalej Aneksem).

Na mocy Aneksu bieżący okres udostepnienia kredytu zmieniony został na dzień 30.06.2023 r.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Aneksu pozostają bez zmian.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

← Powrót