relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 60/2019

Raport bieżący 60/2019
Data: 10.06.2019
Godzina: 17:58

Temat :

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. (dalej: Spółka), na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2019 r.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Uchwały_ZWZA_2019_DECORA_SA

10-06-2019

 

← Powrót