relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 11/2021

Raport bieżący 11/2021
Data: 01.06.2021
Godzina: 16:50

Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 1 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A., na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 czerwca 2021 r.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Uchwały_ZWZA_Decora_SA 01-06-2021

← Powrót