relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 12/2023

Raport bieżący 12/2023
Data: 18.05.2023
Godzina: 11:07

Temat:

Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 maja 2023 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienie”) od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. („Zawiadamiający”), zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”).

Treść Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

typnazwa dokumentudata aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018Komunikat Decora18-05-2023

← Powrót