relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 19/2012

Raport nr 19/2012

Temat:

Zakup akcji emitenta

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 2 października 2012r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy) w dniu 27 września 2012r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w podmiot w dniu 25 września 2012r. dokonał zakupu łącznie 3947 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 6,56 – 6,85 PLN za sztukę – średnia cena zakupu wyniosła 6,70 PLN za sztukę.

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nią związanego.

← Powrót