relacje inwestorskie > raporty >

Skonsolidowany raport półroczny GK DECORA za I półrocze 2021

Skonsolidowany raport półroczny GK DECORA za I półrocze 2021
typ nazwa dokumentu data i godzina publikacji
24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

GK DECORA sródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze_2021

27-08-2021 | 07:16

24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

GK DECORA sródroczne sprawozdanie zarzadu I półrocze 2021

27-08-2021 | 07:16

24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

Raport z przeglądu – JSF

27-08-2021 | 07:16

24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

Raport z przeglądu – SSF

27-08-2021 | 07:16

← Powrót