relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 14/2016

Raport bieżący 14/2016

 

Temat:
Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a. Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Projekt Uchwały ZWZA Decora 2016

31-03-2016

← Powrót