relacje inwestorskie >

Kalendarz inwestora

Data Wydarzenie
10 maja 2024 Skrócone kwartalne sprawozdania finansowe za I kwartał 2024 r.
30 sierpnia 2024 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
15 listopada 2024 Skrócone kwartalne sprawozdania finansowe za III kwartał 2024 r.