relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 18/2012

Raport nr 18/2012

Temat:

Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 września 2012r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy) w dniu 21 września 2012r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w podmiot w dniu 19 września 2012r. dokonał zakupu łącznie 2930 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 6,55 – 6,60 PLN za sztukę – średnia cena zakupu wyniosła 6,57 PLN za sztukę.

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nią związanego.

← Powrót