relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 92/2019

Raport bieżący 92/2019
Data: 11.12.2019
Godzina: 17:14

Temat: Zbycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta.

Podstawa prawna: Art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu: Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11 grudnia 2019 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Prezesa Zarządu emitenta – Pana Waldemara Osucha

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba:

• w dniu 10 grudnia 2019 r. dokonała zbycia 10.000 (dziesięciu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 18,90 zł. za jedną akcję.

Ww. transakcja została dokonana na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

powiadomienie_WO_art19ust1.MAR_11.12

11-12-2019

 

← Powrót