relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 14/2014

Raport bieżący 14/2014

Temat :
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm.,
Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r., w którym Spółka Decora S.A informowała
o terminach przekazania raportów okresowych w 2014 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r. zwierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, którego termin publikacji  został pierwotnie ustalony na dzień 29 sierpnia 2014 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r., wyznaczono na dzień 27 sierpnia 2014 r.
Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian.

← Powrót