relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 02/2018 K

Raport bieżący 02/2018 K
Data: 15.02.2018
Godzina: 18:20

Temat:

Korekta raportu bieżącego nr 2_2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zbycia akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej _emitent_, informuje o korekcie raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zbycia akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta – Pana Waldemara Osucha.

Korekta raportu polega na wskazaniu rzeczywistej liczby sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A., z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, zbytych przez Prezesa Zarządu – Pana Waldemara Osucha w dniu 13 lutego 2018 roku na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W/w osoba w istocie dokonała zbycia 6000 _sześciu tysięcy_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 9,22 zł. za jedną akcję. W związku z powyższym dokonano korekty powiadomienia o transakcji/transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Emitent tym samym przekazuje poniżej właściwą treść raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zbycia akcji emitenta przez Prezesa Zarządu emitenta:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 lutego 2018 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Prezesa Zarządu emitenta – Pana Waldemara Osucha.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 13 lutego 2018 r. dokonała zbycia 6000 _sześciu tysięcy_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie transakcji ważonej wolumenem w wysokości 9,22 zł. za jedną akcję.

W/w transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-02-15 18:20 | Raport bieżący 02/2018 K

RB_2_2018_K – powiadomienie_art19ust.1MAR

15-02-2018 18:20

← Powrót