relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 21/2013

Raport nr 21/2013

Temat :

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 29 listopada 2013r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd DECORA SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 29 listopada 2013r.

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 2.746.779

– liczba głosów: 2.746.779

– % głosów na NWZA: 56,381

– % ogólnej liczby głosów: 24,300

Fundusz Inwestycyjny AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK

– liczba akcji: 1.130.328

– liczba głosów: 1.130.328

– % głosów na NWZA: 23,201

– % ogólnej liczby głosów: 9,999

Hermann-Jozef Christian

– liczba akcji: 500.000

– liczba głosów: 500.000

– % głosów na NWZA: 10.263

– % ogólnej liczby głosów: 4,423

GOVERNMENT OF NORWAY

– liczba akcji: 244.902

– liczba głosów: 244.902

– % głosów na ZWZA: 5,026

– % ogólnej liczby głosów: 2,166

← Powrót