relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 25/2020 K

Raport bieżący 25/2020 K
Data: 14.09.2020
Godzina: 10:17

Temat :

Korekta raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 8 września 2020 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu bieżącego nr  25/2020 z dnia 8 września 2020 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 08 września 2020 r. („Raport Bieżący”).

W Raporcie Bieżącym jako procentowy udział akcji posiadanych przez akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce omyłkowo został wskazany procentowy udział tych akcji w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. odbywającym się w dniu 08 września 2020 r.

Pełna, skorygowana treść raportu bieżącego nr 25/2020:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 08 września 2020 r.

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 4.009.052

– liczba głosów: 4.009.052

– % głosów na NWZA: 44,78

– % ogólnej liczby głosów: 38,01

Hermann Josef Christian:

– liczba akcji: 659.386

– liczba głosów: 659.386

– % głosów na NWZA: 7,37

– % ogólnej liczby głosów: 6,25

 AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

– liczba akcji: 1.130.000

– liczba głosów: 1.130.000

– % głosów na NWZA: 12,62

– % ogólnej liczby głosów: 10,71

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

– liczba akcji: 1.104.000

– liczba głosów: 1.104.000

– % głosów na NWZA: 12,44

– % ogólnej liczby głosów: 10,47

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

– liczba akcji: 660.000

– liczba głosów: 660.000

– % głosów na NWZA: 7,37

– % ogólnej liczby głosów: 6,26

PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny

– liczba akcji: 1.104.028

– liczba głosów: 1.104.028

– % głosów na NWZA: 12,33

– % ogólnej liczby głosów: 10,47

← Powrót