relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 24/2011

Raport nr 24/2011

Zakup akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 15 września 2011r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy) w dniu 5 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez spółkę prawa szwajcarskiego, który to podmiot jest blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w podmiot w dniu 5 września 2011r. dokonał zakupu łącznie 1.820 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

  • 650 sztuk po cenie 11,60 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie  sesyjnym.
  • 85 sztuk po cenie 11,70 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym.
  • 085 sztuk po cenie 11,80 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w Polsce w ramach transakcji zawartej w trybie sesyjnym.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nim związanego.

← Powrót