relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 2/2014

Raport bieżący 2/2014

Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm.

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r., w którym Spółka Decora S.A informowała o terminach przekazania raportów okresowych w 2014 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r. oraz jednostkowego raportu rocznego za 2013 r., który został pierwotnie ustalony na dzień 17 marca 2014 roku. Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r. oraz jednostkowego raportu rocznego za 2013 r., został wyznaczony na dzień 20 marca 2014 r.
Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian.

← Powrót