relacje inwestorskie > raporty >

Skonsolidowany raport półroczny GK DECORA za 1 półrocze 2019

Skonsolidowany raport półroczny GK DECORA za 1 półrocze 2019
typ nazwa dokumentu data i godzina publikacji
24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

GK DECORA sródroczne sprawozdanie finansowe I półrocze_2019

23-08-2019 | 07:22

24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

GK DECORA sródroczne sprawozdanie zarzadu I półrocze 2019

23-08-2019 | 07:22

24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

Raport z przeglądu – JSF

23-08-2019 | 07:22

24-08-2018 Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2018

Raport z przeglądu – SSF

23-08-2019 | 07:22

← Powrót