relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 08/2018

Raport bieżący 08/2018
Data: 29.03.2018
Godzina: 13:44

Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 24 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej działając na podstawie Art. 399 § 1
w związku z Art. 402(1) Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zwołuje na dzień 24 kwietnia 2018 r. na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A.  przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy
w załączeniu.

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 133 z późniejszymi zmianami).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-03-29 13:44 | Raport bieżący 08/2018

Ogłoszenie ZWZA Decora S.A. 2018

29-03-2018

← Powrót