relacje inwestorskie > raporty >

Sprawozdania roczne za 2016 rok

Sprawozdania roczne za 2016 rok

Sprawozdanie jednostkowe Decora SA za 2016 rok | godzina 07:51

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdania roczne za 2016 rok List Prezesa Zarządu Decora S.A.

06-04-2017

Sprawozdania roczne za 2016 rok Oświadczenie zarządu Decora S.A. za 2016 rok. 06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok Decora S.A. – Sprawozdanie finansowe za 2016 rok. 06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok Decora S.A. – Sprawozdanie z działalnosci jednostki 2016 rok. 06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok Opinia i raport audytora z badania JSF Decora S.A. za 2016 rok. 06-04-2017

 

Sprawozdanie skonsolidowane GK Decora SA za 2016 rok | godzina 08:01

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdania roczne za 2016 rok List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej GK Decora S.A.

06-04-2017

Sprawozdania roczne za 2016 rok GK Decora S.A. oświadczenie zarządu za 2016 rok. 06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok GK Decora S.A. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok. 06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok GK Decora S.A. – Sprawozdanie z działalnosci grupy za 2016 rok 06-04-2017
Sprawozdania roczne za 2016 rok Opinia i raport audytora z badania SSF GK Decora S.A. za 2016 rok. 06-04-2017

← Powrót