relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 22/2018

Raport bieżący 22/2018
Data: 01.08.2018
Godzina: 08:31

Temat:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 3 września 2018 roku

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wlkp. działając na podstawie Art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zwołuje na dzień 3 września 2018 r. na godz. 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A.  przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-08-01 08:31 | Raport bieżący 22/2018

Ogłoszenie NWZA Decora S.A. 2018

01-08-2018

← Powrót