relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 18/2017

Raport bieżący 18/2017

Temat:
Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 6 września 2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 6 września 2017 roku o godzinie 12.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2017-07-31 15:27 | Raport bieżący 18/2017

Projekty Uchwał NWZA 06.09.2017

31-07-2017

← Powrót