relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 26/2022

Raport bieżący 26/2022
Data: 5.09.2022
Godzina: 13:00

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. w dniu 05 września 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 05 września 2022 r.

Włodzimierz Lesiński :

– liczba akcji: 4.130.892

– liczba głosów: 4.130.892

– % głosów na WZA: 52,85

– % ogólnej liczby głosów: 39,17

 

Hermann Josef Christian:

– liczba akcji: 659.386

– liczba głosów: 659.386

– % głosów na WZA: 8,44

– % ogólnej liczby głosów: 6,25

 

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

– liczba akcji: 1.039.000

– liczba głosów: 1.039.000

– % głosów na WZA: 13,29

– % ogólnej liczby głosów: 9,85

 

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

– liczba akcji: 1.054.062

– liczba głosów: 1.054.062

– % głosów na WZA: 13,49

– % ogólnej liczby głosów: 9,99

 

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

– liczba akcji: 660.400

– liczba głosów: 660.400

– % głosów na WZA: 8,45

– % ogólnej liczby głosów: 6,26

 

 

← Powrót