relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 09/2018

Raport bieżący 09/2018
Data: 29.03.2018
Godzina: 13:52

Temat:
Projekty uchwał ZWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018 roku
o godzinie 14.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 133 z późniejszymi zmianami).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-03-29 13:52 | Raport bieżący 09/2018

Projekt uchwały ZWZA spółki Decora S.A.

29-03-2018

← Powrót