relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 26/2020

Raport bieżący 26/2020
Data: 08.09.2020
Godzina: 12:49

Temat :

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. w Środzie Wielkopolskiej w dniu 08 września 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A., na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 września 2020 r

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Uchwały NWZA DECORA 08-09-2020

← Powrót