relacje inwestorskie > raporty >

Raport roczny 2020

Raport roczny 2020

Sprawozdanie jednostkowe Decora S.A. za 2020 rok | 16.04.2021 | godzina 07:19

 

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdania roczne za 2017 rok Decora S.A. – Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

16-04-2021

Sprawozdania roczne za 2017 rok Decora S.A. – Sprawozdanie z działalnosci 2020 rok. 16-04-2021
Sprawozdania roczne za 2017 rok Decora S.A. – Sprawozdanie z badania JSF Decora SA za 2020 rok.

16-04-2021

Sprawozdania roczne za 2017 rok Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2019-2020 wraz z Listem Prezesa Zarządu 16-04-2021
Sprawozdania roczne za 2017 rok Oświadczenie zarządu Decora S.A. 16-04-2021
Sprawozdania roczne za 2017 rok Oświadczenie Rady Nadzorczej Decora S.A. 16-04-2021
Sprawozdania roczne za 2017 rok Ocena sprawozdań przez Radę Nadzorczą Decora S.A. 16-04-2021

 

Sprawozdanie skonsolidowane GK Decora SA za 2020 rok | 16.04.2021 | godzina 07:33

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdania roczne za 2017 rok GK DECORA SA sprawozdanie finansowe 2020

16-04-2021

Sprawozdania roczne za 2017 rok GK DECORA SA sprawozdanie z działalności 2020 16-04-2021
Sprawozdania roczne za 2017 rok GK DECORA SA_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2020 16-04-2021
Sprawozdania roczne za 2017 rok Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2019-2020 wraz z Listem Prezesa Zarządu 16-04-2021
Sprawozdania roczne za 2017 rok Oświadczenie zarządu GK DECORA 16-04-2021
Sprawozdania roczne za 2017 rok Oświadczenie Rady Nadzorczej GK DECORA 16-04-2021
Sprawozdania roczne za 2017 rok Ocena sprawozdań przez Radę Nadzorczą GK DECORA 16-04-2021

← Powrót