relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 09/2019

Raport bieżący 09/2019
Data: 30.01.2019
Godzina: 17:13

Temat :

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 30 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:
Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 30 stycznia 2019 r.

Włodzimierz Lesiński :
– liczba akcji: 3.818.027
– liczba głosów: 3.818.027
– % głosów na NWZA: 44,26
– % ogólnej liczby głosów: 33,78

Hermann Josef Christian:
– liczba akcji: 659.386
– liczba głosów: 659.386
– % głosów na NWZA: 7,64
– % ogólnej liczby głosów: 5,83

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER
– liczba akcji: 1.130.328
– liczba głosów: 1.130.328
– % głosów na NWZA: 13,10
– % ogólnej liczby głosów: 10,00

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
– liczba akcji: 1.104.062
– liczba głosów: 1.104.062
– % głosów na NWZA: 12,80
– % ogólnej liczby głosów: 9,77

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”
– liczba akcji: 560.000
– liczba głosów: 560.000
– % głosów na NWZA: 6,49
– % ogólnej liczby głosów: 4,95

← Powrót