relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 25/2018

Raport bieżący 25/2018
Data: 03.09.2018
Godzina: 17:34

Temat : 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DECORA S.A. w dniu 3 września 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:
Zarząd DECORA SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 3 września 2018 r.

Włodzimierz Lesiński :
– liczba akcji: 3.387.990
– liczba głosów: 3.387.990
– % głosów na NWZA: 57,56
– % ogólnej liczby głosów: 29,97 

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK
– liczba akcji: 1.130.000
– liczba głosów: 1.130.000
– % głosów na NWZA: 19,20
– % ogólnej liczby głosów: 10,00

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

– liczba akcji: 1.100.000
– liczba głosów: 1.100.000
– % głosów na NWZA: 18,69
– % ogólnej liczby głosów: 9,73

← Powrót