relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 10/2023

Raport bieżący 10/2023
Data: 21.04.2023
Godzina: 13:31

Temat                                                                                                                        

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2022 rok

Podstawa prawna                                                                                                   

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                          

Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_ Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości zmianę terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2022 r., które zostaną opublikowane w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Wcześniej ogłoszony w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. termin przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2022 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2022 ustalony był na dzień 25 kwietnia 2023 r.

← Powrót