relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 34/2018

Raport bieżący 34/2018
Data: 22.10.2018
Godzina: 11:12

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 października 2018 roku, Spółka otrzymała od: Pana Włodzimierza Lesińskiego oraz Spółki zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

zawiadomienie KNF art.69 ustawa o ofercie

22-10-2018

← Powrót