relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 5/2012

Raport nr 5/2012

Zestawienie zamierzonych zmian w statucie Spółki Decora S.A. będących przedmiotem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 11 maja 2012r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2012., dotyczącego zwołania na dzień 11 maja 2012r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A., Zarząd Spółki wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki przedstawia treść dotychczas obowiązujących jego postanowień oraz treść proponowanych zmian, które prezentuje w załączeniu.

W związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Zarząd Spółki podjął decyzję o sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu, który prezentuje w załączeniu.
Podstawa prawna : §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Zestawienie zmian w Statucie Decora S.A. 13-04-2013
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Nowy tekst jednolity Statutu Decora S.A. 13-04-2013

← Powrót