relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 06/2018

Raport bieżący 06/2018
Data: 20.03.2018
Godzina: 12:45

Tytuł:
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2017

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
 

Na podstawie §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami), Zarząd Decora S. A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego Spółki za 2017 r.
Jednostkowy raport roczny za 2017 r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 23 marca 2018 r.
Wcześniej ogłoszony w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. termin przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. ustalony był na dzień 29 marca 2018 r.

 

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami).

← Powrót