relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 23/2018

Raport bieżący 23/2018
Data: 01.08.2018
Godzina: 08:48

Temat:
Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 3 września 2018 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 3 września 2018 roku o godzinie 14.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

← Powrót