relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 24/2017

Raport bieżący 24/2017

Temat:
Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą DECORA S.A.

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.09.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

– Pan Jacek Dąbrowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
– Pan Andrzej Tomaszewski – Członek Komitetu Audytu,
– Pan Włodzimierz Lesiński – Członek Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu uwzględnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania – w tym dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności branżowych – określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

← Powrót