relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 29/2011

Raport nr 29/2011

Temat:

Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 22 grudnia 2011r. sporządzonego w Środzie Wielkopolskiej w dniu 22 grudnia 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 16, 19, 22 grudnia 2011r. dokonała zakupu łącznie 17.676 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

 • w dniu 16.12.2011 –  1.850 sztuk po cenie 7,95 zł  za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  4.150 sztuk po cenie 7,92 zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  700 sztuk po cenie 7,89 zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  600 sztuk po cenie 8,00 zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  383 sztuk po cenie 7,85  zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  169 sztuk po cenie 7,80  zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  990 sztuk po cenie 7,61 zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  100 sztuk po cenie 7,60  zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  4.350 sztuk po cenie 8,00  zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  3.417 sztuk po cenie 7,85 zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  50 sztuk po cenie 7,96  zł za jedną akcję
 • w dniu 16.12.2011 –  917 sztuk po cenie 8,00  zł za jedną akcję

Zakup został dokonany w ramach transakcji zawartych w Polsce w trybie sesyjnym.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót