relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 31/2018

Raport bieżący 31/2018
Data: 08.10.2018
Godzina: 8:37

Informacja o podjęciu przez Zarząd Decora S.A uchwały w przedmiocie podniesienia dotychczasowej ceny nabycia  akcji określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Decora S.A. ogłoszonym w dniu 12 września 2018 r.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), po przeprowadzonej konsultacji z pozostałymi wzywającymi, określonymi w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Decora S.A. ogłoszonym w dniu 12 września 2018 r. („Wezwanie”),  podjął  w dniu 8 października 2018 r.  uchwałę w przedmiocie  podniesienia dotychczasowej   ceny, po jakiej mają być nabywane akcje objęte Wezwaniem z 10,00 zł ( dziesięć złotych 00/100) do 11,40 zł. (słownie: jedenaście złotych 40/100).

Jednocześnie Zarząd Spółki, w wyżej wymienionej uchwale, postanowił podjąć wszelkie czynności zmierzające do opublikowania komunikatów zawierających informacje o zmianie ceny nabycia akcji, na podstawie §8 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.

← Powrót