relacje inwestorskie > raporty >

Sprawozdanie roczne za rok 2009

Sprawozdanie roczne za rok 2009

Sprawozdania jednostkowe GK Decora za 2009 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2009 List Prezesa Zarządu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie finansowe 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie Zarządu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie Zarządu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Opinia i raport audytora 31-12-2009

 

Sprawozdania skonsolidowane GK Decora za 2009 rok

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Sprawozdanie roczne za rok 2009 List Prezesa Zarządu Jednostki Dominujacej 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Oświadczenie o audytorze 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Oświadczenie o sprawozdaniu 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Opinia i raport audytora 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie finansowe 31-12-2009
Sprawozdanie roczne za rok 2009 Sprawozdanie Zarządu 31-12-2009

← Powrót