relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 14/2023

Raport bieżący 14/2023
Data: 29.05.2023
Godzina: 11:33

Temat: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej “Spółka”, na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 r. informuje, że w dniu 29 maja 2023 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie „Bank” aneks nr 35 zwany dalej “Aneksem” do umowy nr 1418/034/05 o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z dnia 25.07.2005 r., wraz z późniejszymi zmianami zwanej dalej “Umową”.

Na mocy Aneksu, dzień w którym powinna nastąpić całkowita spłata wszelkich należności Banku wynikających z Umowy zmieniony został na dzień 30.06.2025 r.

Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Umowy pozostają bez zmian.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

← Powrót